Hello people! Welcome to my blog!
' Life is way better when you're laughing. '

Thursday, 18 September 2014

BAB 1: APA ITU KEUSAHAWANAN & PERKEMBANGAN KEUSAHAWANAN DI MALAYSIA

Definisi Keusahawanan


Keusahawanan adalah aktiviti sebagai seorang usahawanyang boleh ditakrifkan sebagai "seseorang yang menjalankan inovasi, kewangan dan perniagaan dalam usaha untuk mengubah dan menghasilkan satu inovasi pada barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi".

SEJARAH KEUSAHAWANANPada zaman awalan 

Bermula zaman Marco Pollo yang memulakan pelayaran dan perdagangan ke Timur Tengah.

Menandatangani kontrak perjanjian dengan kapitalis yang merupakan penanggung risiko yang pasif. 

Keuntungan akan dibahagikan diantara kapitalis dengan pedagang tersebut. 


Pada zaman pertengahan 


  Mereka merupakan individu yang terlibat didalam menjaga dan mengawal projek produksi yang besar. 

  Mengunakan sumber yang disediakan oleh kerajaan.   

  Mereka tidak menanggung sebarang risiko kerana mereka merupakan individu yang mengawal kerja-kerja pembinaan seperti bangunan awam dan gereja. 


  Abad ke-17 


   Terdapat hubungan diantara risiko dan usahawan.  

   Mereka menandatangani kontrak perjanjian dengan kerajaan untuk memberikan perkhidmatan dan membekalkan produk yang telah ditentukan.  

   Harga kontrak adalah tetap jadi rugi dan untung ditanggung oleh usahawan. 

   Pakar ekonomi iaitu Richard Cantillion menyatakan mereka merupakan penerima risiko.    Abad ke-18  


    Mereka dibahagikan daripada pembekal kapital (pemodal).  

    Ini kerana perkembangan industridan penciptaan yang berlaku diseluruh dunia seperti Eli Whitney dan Thomas Edison merupakan individu pengguna kapital dan mereka bukan pembekal modal.     Abad ke-19 dan 20  


     Bidang pengurusan seperti pereka cipta (mencipta idea, produk, teknologi baru) dikenali sebagai usahawan. 


     Abad ke-21  


      Mereka sebagai individu yang produktif untuk pasaran Free Enterprise. 

      Mencipta banyak produk dan perkhidmatan serta sanggup menghadapi pelbagai risiko.  

      Usahawan adalah perintis (pelopor) didalam mencipta dan membuka perniagaan baru serta memberikan peluang pekerjaan.


      KESIMPULAN

      Keusahawanan adalah penting di dalam dunia hari ini. Ia menjadi pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi. Peranan keusahawanan di dalam pembangunan ekonomi bukan setakat meningkatkan kadar per kapita pengeluaran dan pendapatan. Ia juga melibatkan perubahan kepada struktur perniagaan dan masyarakat. Perubahan ini disertai oleh pertumbuhan dan peningkatan pengeluaran. 


      Satu teori pertumbuhan ekonomi menggambarkan inovasi(pembaharuan) adalah kunci utama kepada perkembangan ekonomi di dalam membina produk atau perkhidmatan baru di dalam pasaran. Aktiviti pembaharuan (inovasi) juga menjadi pendorong para pemodal (pelabur) untuk melabur di dalam peluang baru yang dicipta. Keusahawanan melalui proses pembaharuan (inovasi) mencipta pelaburan baru di dalam dunia perniagaan, di mana ia akan menyebabkan ekonomi berkembang, pekerjaan baru tercipta dan mengurangkan kadar pengangguran.      Keusahawanan melalui proses kreativiti dan innovasi mencipta produk baru dan memberikan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak manusia. Ia menyediakan produk atau perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. Di dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang baik, mereka akan mencari kaedah yang lebih baik untuk memaksimakan sumber dan mengurangkan pembaziran. Dengan ini, masyarakat akan mendapat produk (barangan) dan perkhidmatan yang lebih baik pada harga yang lebih murah.       No comments:

       Post a Comment