Hello people! Welcome to my blog!
' Life is way better when you're laughing. '

Sunday, 2 November 2014

SUMBER:  

Artikel ini berkaitan tentang Lembaga Zakat Selangor (LZS) yang berperanan menguruskan dua aspek penting zakat, iaitu kutipan dan agihan zakat. Ini adalah satu kelebihan di Lembaga Zakat Selangor, justeru kerja-kerja mengagihkan zakat sebenarnya amat besar kesannya kepada sesebuah institusi zakat, khususnya dalam membentuk pemikiran warga amil di Lembaga Zakat Selangor  terhadap penghayatan roh zakat itu sendiri.
Strategi pembangunan yang digunakan oleh Lembaga Zakat Selangor ini adalah urusan agihan zakat diletakkan di bawah Pejabat Agihan Zakat yang diketuai oleh seorang Pengurus Besar dan dibantu oleh beberapa sektor yang bertanggung jawab memastikan aspek agihan zakat dapat dilaksanakan secara teratur dan rapi, termasuklah sektor yang secara khusus mengendalikan urusan bantuan modal perniagaan kepada asnaf zakat, iaitu Sektor Ekonomi.
Di bawah Sektor Ekonomi inilah, para asnaf yang berminat akan ditapis dan setelah didapati layak dan berpotensi menerima bantuan modal perniagaan, akan diberikan dana sesuai dengan jenis dan skala perniagaan yang mereka lakukan.

Ada dua bentuk bantuan modal, iaitu modal memulakan perniagaan dengan maksimum RM5,000 dan modal mengembangkan perniagaan dengan maksimum RM30,000.

Artikel ini mengisahkan tentang Program My Kampung My Future yang digerakkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang telah berjaya melonjakkan usahawan muda di luar bandar.
Program ini telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh generasi muda di Mukim Pulau Tiga,Teluk Intan, Perak. Program  ini telah menunjukkan pencapaian yang luar biasa.
Antara strategi-strategi yang digunakan untuk membangunkan usahawan di dalam program ini adalah hasil dari kesungguhan belia muda di Mukim Pulau Tiga sendiri  di samping bantuan sokongan daripada pelbagai agensi kerajaan di bawah pendekatan lautan biru (MBOS).

Selain itu, peranan dan semangat yang ditunjukkan juga menjadi faktor kejyaaan dalam program ini.