Hello people! Welcome to my blog!
' Life is way better when you're laughing. '

Sunday, 2 November 2014

SUMBER:  

Artikel ini berkaitan tentang Lembaga Zakat Selangor (LZS) yang berperanan menguruskan dua aspek penting zakat, iaitu kutipan dan agihan zakat. Ini adalah satu kelebihan di Lembaga Zakat Selangor, justeru kerja-kerja mengagihkan zakat sebenarnya amat besar kesannya kepada sesebuah institusi zakat, khususnya dalam membentuk pemikiran warga amil di Lembaga Zakat Selangor  terhadap penghayatan roh zakat itu sendiri.
Strategi pembangunan yang digunakan oleh Lembaga Zakat Selangor ini adalah urusan agihan zakat diletakkan di bawah Pejabat Agihan Zakat yang diketuai oleh seorang Pengurus Besar dan dibantu oleh beberapa sektor yang bertanggung jawab memastikan aspek agihan zakat dapat dilaksanakan secara teratur dan rapi, termasuklah sektor yang secara khusus mengendalikan urusan bantuan modal perniagaan kepada asnaf zakat, iaitu Sektor Ekonomi.
Di bawah Sektor Ekonomi inilah, para asnaf yang berminat akan ditapis dan setelah didapati layak dan berpotensi menerima bantuan modal perniagaan, akan diberikan dana sesuai dengan jenis dan skala perniagaan yang mereka lakukan.

Ada dua bentuk bantuan modal, iaitu modal memulakan perniagaan dengan maksimum RM5,000 dan modal mengembangkan perniagaan dengan maksimum RM30,000.

No comments:

Post a Comment