Hello people! Welcome to my blog!
' Life is way better when you're laughing. '

Sunday, 2 November 2014


Artikel ini mengisahkan tentang Program My Kampung My Future yang digerakkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang telah berjaya melonjakkan usahawan muda di luar bandar.
Program ini telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh generasi muda di Mukim Pulau Tiga,Teluk Intan, Perak. Program  ini telah menunjukkan pencapaian yang luar biasa.
Antara strategi-strategi yang digunakan untuk membangunkan usahawan di dalam program ini adalah hasil dari kesungguhan belia muda di Mukim Pulau Tiga sendiri  di samping bantuan sokongan daripada pelbagai agensi kerajaan di bawah pendekatan lautan biru (MBOS).

Selain itu, peranan dan semangat yang ditunjukkan juga menjadi faktor kejyaaan dalam program ini.

No comments:

Post a Comment